Lezing: Holocaust en Israel

Lezing: Holocaust en Israel

Marc van Berkel is werkzaam aan de Radboud Universiteit. Hier is hij hoogleraar en onderzoeker Holocausteducatie aan de Faculteit der Letteren. Van Berkel doet onderzoek op het kruispunt van historische thema’s en het onderwijs. Hiervoor onderzoekt hij de holocaut en de representaties van de holocaust in het onderwijs door de jaren heen. Hiervoor heeft hij leermiddelen doorgrondig bestudeerd en veel docenten ondersteund met trainingen en nascholing. Om hiermee bij te dragen aan de verbetering van de holocausteducatie. 

In de lezing zal Van Berken dieper ingaan op zijn onderzoek en het belang van de holocausteducatie. dit om bewustwording te creëren onder de studenten. Hiernaast zal van Berkel verder ingaan op de holocaust zelf en hoe men hier tot vandaag de gevolgen nog van kan ervaren. Ook kan Van Berkel zijn kennis op het gebied van antisemitisme gebruiken om het conflict in Israël vanuit zijn stantpunt toe te lichten. 

Deze lezing brengt een maatschappelijk bewustzijn en probeert antwoorden te zoeken op relevante maatschappelijke en ethische vraagstukken. Het zet de aanwezigen aan het denken over hun rol in de maatschappij en hoe we alle bevolkingsgroepen bij de maatschappij kunnen betrekken.