Lezing: Polarisatie in Nederland

Lezing: Polarisatie in Nederland

Gert-Jan Segers was tot eind januari 2023 de fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Ruim tien jaar was hij actief als kamerlid en ruim zeven als politiek leider. Gert-Jan is naast schrijver van een aantal boeken, een inspirerend spreker. Hij heeft zich de laatste jaren beziggehouden met polarisatie binnen de Nederlandse samenleving, hij schreef hierover ook het boek ‘De verloren zoon en het verhaal van Nederland’. In dit boek focust hij zich op de vraag hoe we een gemeenschappelijk thuis kunnen vormen waarin mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen en vasthouden. 

In zijn lezing geeft Segers een aantal oorzaken van de maatschappelijke ontheemding die veel mensen voelen: de individualisering, de prestatiedrang, de flexcontracten en het doorgeschoten marktdenken, de woede over een overheid die niet luistert, de zorgen over de groeiende ongelijkheid, de onzekerheid over de culturele veranderingen. Segers probeert antwoorden te geven, zoals het koesteren en stimuleren van kleine verbanden in de buurtzorg en de thuiszorg, een eerlijker, duurzamer belastingstelsel, het tegengaan van ongelijkheid en de ‘minipolder’. 

Deze lezing brengt een maatschappelijk bewustzijn en probeert antwoorden te zoeken op relevante maatschappelijke en ethische vraagstukken. Het zet de aanwezigen aan het denken over hun rol in de maatschappij en hoe we alle bevolkingsgroepen bij de maatschappij kunnen betrekken.