Wie zijn wij

Bondig en helder, willen wij dat elke Groningse student ruimte en inspiratie heeft voor levensbeschouwing. De ruimte en inspiratie om levensvragen te benoemen, visies op het leven te bespreken én een kritische maar respectvolle houding te ontwikkelen op gebied van levensbeschouwing.

Bestuur

Bart Visscher

Bart Visscher

Voorzitter

Suzan Stuursma

Suzan Stuursma

Secretaris

Gerrelt Allema

Gerrelt Allema

Penningmeester

Ivar van der Velde

Ivar van der Velde

Externus

Pauline Dijkman

Pauline Dijkman

Secretaris

Kantoor
Sieka Berkhout

Sieka Berkhout

Coördinator

Meintsje Hoeksema

Meintsje Hoeksema

Administratief Medewerker

Marlijn van Leeuwen

Marlijn van Leeuwen

Interieurverzorgster

Raad van Toezicht
Berend Roorda

Berend Roorda

Voorzitter

Coen Oosterhuis

Coen Oosterhuis

Penningmeester

Thereza Langeler

Thereza Langeler

Lid

Kristian Buitink

Kristian Buitink

Lid

Joël Gritter

Joël Gritter

Lid

Egbert Modderman

Egbert Modderman

Lid

Rolf Hoving

Rolf Hoving

Lid

De SKLO en het Pand

Wat is de betekenis van het leven, hoe waardevol is het, en hoe kunnen we het invullen? We geloven dat deze vragen, samen met vele andere, een belangrijke plaats verdienen in het leven van studenten. Daarom zetten we ons in om reflectie op het leven te stimuleren en te bevorderen. Als stichting, genaamd de StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties in Groningen, richten we ons specifiek op studenten.

Ons doel is om studenten te ondersteunen en aan te moedigen om na te denken over existentiële vraagstukken door middel van verschillende activiteiten. We bieden financiële steun en bevorderen samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties. Als SKLO brengen we deze initiatieven in kaart, fungeren we als herkenbaar aanspreekpunt en zorgen we voor de nodige financiële middelen door subsidies en fondsen aan te trekken. Bovendien vervult de SKLO een verbindende rol tussen verschillende studentenorganisaties, individuele studenten en hoger onderwijsinstellingen.

Naast het coördineren van informatieverspreiding en het beheren van financiële middelen, fungeert de SKLO als een platform waar intellectuele en levensbeschouwelijke ideeën worden ontwikkeld en in open dialoog worden uitgewisseld. We zijn er trots op dat we in Groningen, dankzij de SKLO, ruimte creëren voor levensbeschouwelijke initiatieven en daarmee bijdragen aan een brede, wetenschappelijke en geestelijke vorming van studenten.